Transport ADR

La cerere, Luxorcomp vă pune la dispoziție servicii de transport ADR cu mijloace de transport autorizate și conducători auto experimentați, acreditați ADR.

Transport ADR - marfuri periculoase

Mărfurile considerate periculoase (conform convenției ADR) au nevoie de o atenție specială atât la ambalarea premergătoare expedierii lor, cât și la întocmirea documentelor de transport aferente, pentru a asigura un maxim de siguranță și legalitate în operațiunea de livrare.

Prin mărfuri periculoase se înțeleg acele substanțe care prin natura lor fizico-chimică pot produce daune personale sau mediului înconjurător. Acestea pot fi în stare solidă sau lichidă - în funcție de această caracteristică se poate opta pentru transportul cu camioane ADR normale sau cu cisterne auto ADR.

Conform ADR, clasele de mărfuri periculoase sunt următoarele:

Clasa 1: Substanțe și obiecte explozive

Clasa 2: Gaze

Clasa 3: Lichide inflamabile

Clasa 4.1: Substanțe solide inflamabile, substanțe autoreactive și substanțe explozive, desensibilizate solide

Clasa 4.2: Substanțe care se aprind spontan

Clasa 4.3: Substanțe care la contactul cu apa degajă gaze inflamabile

Clasa 5.1: Substanțe comburante

Clasa 5.2: Peroxizi organici

Clasa 6.1: Substanțe toxice

Clasa 6.2: Substanțe infecțioase

Clasa 7: Substanțe radioactive

Clasa 8: Substanțe corozive

Clasa 9: Substanțe și obiecte periculoase diverse

Clasificarea trebuie realizată de expeditor (eventual cu ajutorul producătorului) și sub responsabilitatea sa. Informații diverse despre transportul mărfurilor periculoase mai puteți găsi și în Hotărârea de Guvern nr. 1391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr 195/2002.

Pentru acest tip de mărfuri, Luxorcomp vă pune la dispoziție servicii de transport ADR cu mijloace de transport autorizate (special amenajate și semnalizate, mai exact 25 de ansambluri MEGA volum) și conducători auto experimentați, acreditați ADR (la cerere). Pentru noi, siguranța primează; de aceea, clienții noștri beneficiază atât de consultanță gratuită cu privire la varianta cea mai eficientă de transport, cât și de pregătirea formalităților necesare autorizării transportului ADR.